Villkor

LEVERANSVILLKOR

Beställningsvaror: ca 10 arbetsdagar 

TRANSPORTANSVAR

Vid transport från Påhlsons Daylight AB till kund är Påhlsons Daylight AB ansvarig om varan skadas eller kommer bort under transporten. Vid transport från kund till Påhlsons Daylight AB är kund ansvarig om varan skadas eller kommer bort under transporten.

REKLAMATION OCH SKADESTÅND

Har en annan än beställd vara levererats till kunden eller är produkten skadad eller på annat sätt felaktig, skall kunden genast reklamera varan till leverantören varvid felet tydligt skall anges. Felaktig vara skall fraktfritt returneras i enlighet med av leverantören lämnade instruktioner. Med fraktfritt menas retur som är kostnadsfri för kunden. Retur får inte ske mot postförskott. Retur får ske först sedan reklamation gjorts. Distansköplagen gäller.

Vad gäller leverantörens ansvar för fel och/eller dröjsmål, skall reglerna i köplagen (1990:931) gälla med det undantaget att leverantören inte skall ansvara för någon indirekt skada samt att eventuell skadeståndsskyldighet för leverantören är begränsad till ett belopp om sammanlagt högst 5 000 kr gentemot varje kund.

RETUR & BYTE

Då plaggen trycks upp på beställning kan kläder köpta via denna webbshop tyvärr inte bytas.  

KVALITETSKONTROLL

Daylight AB utför kvalitetstester på sina varor.

SEKRETESSPOLICY

Vi garanterar att din adress eller andra uppgifter som du lämnar i denna webshop, inte kommer säljas eller på annat sätt lämnas ut till utomstående, för kommersiellt bruk eller annat bruk. Adressen kan dock användas av oss för utsändande av erbjudanden och nyhetsbrev. Du kan avbeställa dessa utskick om du så önskar.

FÖRETAGSINFORMATION

Påhlsons Daylight Reklam AB
Johannesfredsvägen 12B, 4tr
168 69 Bromma

Tel: +46 (0) 87043200
E-post: order@daylight.se